Tunele

Tunele pod Sajdakiem

są to dwa równoległe tunele kolejowe, jednotorowe, proste, stopowe, wydrążone pod Sajdakiem (586 m n.p.m.). Pierwszy tunel (tunele drążono jednocześnie z dwóch stron na zbicie), o długości 380 m, wydrążono w latach 1876-1879. Drugi równoległy, wydrążono w latach 1909-1910. Wlot tuneli położony jest na wysokości około 500 m n.p.m., a wylot na poziomie około 505 m n.p.m.

Tunele pod Małym Wołowcem

Są to dwa równoległe, proste, stopowe, jednotorowe, tunele kolejowe wydrążone pod Małym Wołowcem (720 m n.p.m.). Pierwszy tunel o długości 1560 m wydrążono w latach 1876–1879. Drugi równoległy o rekordowej długości 1601 m, wydrążono w latach 1907–1912. Tunel pod Małym Wołowcem jest najdłuższym pozamiejskim tunelem kolejowym w Polsce wykonanym metodą drążenia. W okresie II wojny światowej tunele wykorzystywano jako schron dla specjalnych pociągów.